Prekybos kontrolės ekspertų sistema pėdsakai.

Sistema suteiks valstybėms narėms galimybę tvarkyti, analizuoti ir tikrinti duomenis apie tarpvalstybinę veiklą, kad būtų galima kuo skubiau ir tiksliau įvertinti galimą riziką.

sandoriai realiuoju laiku

Siekiant padidinti valstybių narių pajėgumą tikrinti tarpvalstybinę prekių tiekimo ir paslaugų teikimo veiklą, būtų vykdomi jungtiniai audito veiksmai — prekybos kontrolės ekspertų sistema pėdsakai ar daugiau šalių mokesčių administravimo įstaigų darbuotojai būtų suburiami į vieną bendrą kovos su sukčiavimu audito grupę.

Tai ypač aktualu sukčiavimo e.

Seminaras „Maisto produktų ženklinimas – išmok atpažinti!“

Planuojama keistis informacija apie automobilių prekybą. Anot EK, galimybė sukčiauti atsiranda dėl to, kad skiriasi naujų ir naudotų automobilių apmokestinimas PVM. Jei automobilis nesenas arba naujas, PVM taikomas visai sumai, tačiau jį pardavus kaip naudotą prekę PVM būtų apmokestintas tik gautas pelnas.

opcionų prekyba žvakidės signalais

Planuojama sukurti naujus apsikeitimo informacija kanalus. Mokesčių administratoriai ir Europos teisėsaugos institucijos OLAF, Europolas ir neseniai įsteigta Europos prokuratūra galės bendrauti ir keistis duomenimis apie tarpvalstybinę veiklą, dėl kurios kyla įtarimų. Tai padėtų nustatyti tikruosius sukčiavimo nusikaltimų vykdytojus ir išaiškinti jų tinklus.

pinigų spaudos prekybos strategijos apžvalga

Iš trečiųjų šalių Taip pat planuojama keistis pagrindine informacija apie importą iš ne ES šalių. Taikant vieną iš specialiųjų procedūrų, prekės, kurios įvežamos iš ne ES šalių ir kurių galutinė paskirties vieta yra vienoje valstybėje narėje, gali būti įvežamos į ES per kitą valstybę narę ir toliau vežamos tranzitu, neapmokestintos PVM. Tokios prekės PVM apmokestinamos tik jų galutinėje paskirties vietoje.

Šios ES PVM sistemos procedūros paskirtis — palengvinti sąžiningų įmonių prekybos sąlygas, tačiau ja gali būti piktnaudžiaujama siekiant nukreipti prekes į juodąją rinką ir iš viso nesumokėti PVM. Pagal naująsias taisykles visų valstybių narių mokesčių administratoriai ir muitinės keistųsi informacija apie įvežamas prekes ir glaudžiau bendradarbiautų.

informacija ir optimalios prekybos su tamsiais baseinais strategijos

Dabar šie teisės aktų pasiūlymai bus pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Taip pat perskaitykite