Atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab

Copyright case adjustment. Kiekvienas straipsnis yra peržiūrimas dviejų recenzentų. Autorių kalba netaisyta. Editor in Chief Prof. Angele Lileikiene, Siauliai University Dr. Dalia Pakeltytė, Klaipeda University Dr. Rasa Balvočiūtė, Siauliai University Dr. Tai yra tas nuo metų leidžiamo žurnalo tomas.

prekybos signalų svetainės yra atskaitomos skatinamosios akcijų pasirinkimo sandoriai

Dauguma jame publikuojamų straipsnių yra skirti socialinių mokslų vadybos, ekonomikosbei technologijų metodologinėms problemoms nagrinėti. Tikimės, kad išleistas užsienio ir lietuvių autorių leidinys bus įdomus ir naudingas skaitytojams — ne tik mokslininkams, studentams, bet ir verslininkams, politikams, visiems tiems, kurie neabejingi krašto ekonomikos, mokslo, vadybos, aplinkosaugos, valdžios institucijų raidos ir socialinėms problemoms.

Reikalavimai rengiamiems straipsniams publikuojami žurnalo pabaigoje. Redaktoriaus pavaduotoja Dr. Sumažėjusios investicijų apimtys į statybų sektorių, gana dažnai veda šio sektoriaus įmones į bankrotą. Bw akcijų pasirinkimo sandoriai išskirtos pagrindinės bankrotų priežastys teoriniu aspektu, įvertinta antikrizinio įmonių valdymo reikšmė, įvertintas statybų sektoriaus rizikingumas recesijos sąlygomis, atlikta statybų sektoriaus bankrotų skaičiaus dinamikos analizė viso šalies ūkio bankrotų skaičiaus kontekste.

What is \

Įvertinus išorinių bankroto priežasčių poveikį jų skaičiui, išskirtos esminės priežastys, sukeliančios bankrotus statybų sektoriuje. Statistiniu bei įmonių rizikingumo kriterijaus metodu tikrinamos priežasčių prielaidos, kurios gali turėti praktinę naudą statybų sektoriaus įmonėms, priimant strateginius sprendimus. Įvadas Tyrimo problema, naujumas ir aktualumas.

Daugelis Lietuvos statybos sektoriaus saugiausias kripto brokeris neįvertino greitai kintančių išorinių sąlygų poveikio jų veiklai ir tik prasidėjus ekonomikos nuosmukiui, patyrė ekonominių sunkumų, kurie daugeliu atveju baigėsi įmonių bankrotu. Bankrotas sukelia daug neigiamų atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab ne tik pačiai įmonei ir jos darbuotojams, bet ir kitoms įmonėms bei institucijoms, valstybei ir visuomenei.

Įrodyta, kad įmonių bankrotai yra pavojingi šalies ekonomikai, nes bankrutuoja seniai susikūrusios, turinčios senas tradicijas, palyginti didelės įmonės, kuriose dirba daug darbuotojų. Įmonių bankrotas sukelia bitcoin galimybs prekiauti cboe ekonominių ir socialinių problemų valstybės mastu, nes įmonių bankroto sukeltas problemas neretai tenka spręsti valstybei.

Bankroto žala už prekiauti paslaugą ar teisėta sietina su socialinėmis bankrutuojančių įmonių darbuotojų kas yra dvejetainių opcionų prekybos signalai. Išvystytos ir paklausios darbo rinkos šalyse šie rūpesčiai žymiai supaprastėja, nors, reikia pripažinti, kad žemos kompetencijos darbo jėgai tai skausminga problema.

Atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab nustatyta, kad bankrotų dažnis priklauso ne tik nuo įmonės finansinių rodiklių, bet ir atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab verslo ciklo.

Pastaruosius keletą metų Lietuvos ūkis vystėsi labai sparčiais tempais, bankrotų skaičius bet kuriame ūkio sektoriuje lyginant su įregistruotais ūkio subjektais, mažėjo.

Augant ekonomikai, visų verslo sričių subjektai skubėjo pasinaudoti itin palankiomis kreditavimo galimybėmis verslo plėtrai, didėjo įmonių įsiskolinimų lygis, ypač statybų sektoriuje.

prekyba nadex dvejetainiais opcionais išlaikant paprastas strategijas prekybos sistemos srl

Esant normalioms ekonominėms sąlygoms, sėkminga įmonių veikla dviem trečdaliais priklauso nuo vidinių veiksnių, o vienu trečdaliu nuo išorinių. Išoriniams veiksniams nėra galimybės daryti įtakos, tačiau privalu įvertinti jų sukeliamą riziką. Statybų sektorius pirmasis visame pasaulyje atspindi ekonomikos lėtėjimo arba augimo tendencijas, todėl ypatingą vietą užima statybų sektoriaus bankrotų priežasčių nustatymas, leidžiantis nustatyti tolimesnes šio sektoriaus ir kitų ūkio šakų vystimosi tendencijas.

Mokslo tiriamieji darbai. Tyrimo objektas — statybų sektoriaus bankrotų priežastys ekonomikos nuosmukio metu. Tyrimo tikslas — nustatyti statybų sektoriaus įmonių bankrotų priežastis bei įvertinti jų poveikį bankrotų skaičiui. Tyrimo metodai — sisteminė mokslinės literatūros analizė, lyginamoji, loginė parametrų analizė, apibendrinimo metodai.

Tyrimo metu, duomenys išvesti naudojant absoliutinius ir santykinius dydžius, vidurkius, jie buvo grupuojami statistinių lentelių pagalba arba išreiškiami grafiškai, prieš tai pritaikius svarbiausių grandžių išskyrimo metodą.

Atliktą tyrimą galima apibrėžti kaip taikomąjį, priežastinį ir kiekybinį, kuriam atlikti pasinaudota dvimatės tiesinės regresijos modeliu, įgalinančiu nustatyti priežasčių — pasekmių ryšį tarp statybos sektoriaus įmonių bankroto priežasčių ir jų poveikio bankrutavusių įmonių skaičiui.

Bankroto ir nemokumo prielaidų teorinė ir teisinė atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab Rinkos ekonomikos sąlygomis per vienus metus bankrutuoja nuo 2 proc. Purlio teigimu, masiniai įmonių bankrotai sukelia daug ekonominių ir socialinių problemų ne tik konkrečios įmonės, bet ir valstybės mastu. Bankrutuojančių įmonių problemas sąlygiškai galima suskirstyti į ekonomines ir socialines.

Prie ekonominių problemų Purlys galima priskirti: gamybinio pajėgumo praradimą, susilpnėjusį bendrą Angelė Lileikienė, Rasa Atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab šalies ūkio konkurencingumą; nesumokėtus mokesčius valstybės biudžetui, Sodrai ir fondams; nepatenkintus kreditorinius reikalavimus, neretai sukeliančius kitų, su bankrutuojančia įmone susijusių partnerių ekonominius sunkumus ir bankrotą.

Kaip socialines problemas autorius išskiria: nedarbo augimą; bendro šalies gyventojų gyvenimo lygio kritimą; gyventojų nepasitenkinimą esama silpna šalies ūkio būkle; netikrumą dėl ateities, nepasitenkinimą valdžia. Bankroto, kaip neigiamo reiškinio aprašytos pasekmės iš dalies prieštarauja vienos kitoms.

Mokslinėje literatūroje bankrotas finansiniu ir teisiniu požiūriu apibrėžiamas nevienodai. Kiekvienas bankroto, kaip sąvokos traktavimas yra susijęs su aplinka, kurioje vykdomas mokslinis tyrimas, rengiami moksliniai darbai, įstatymais bei aspektais, kurių pagrindu atliekama bankroto analizė. Oksfordo žodyne bankroto terminas aprašytas kaip asmuo ar kompanija, teismo pripažinta negalinčia padengti savo skolų. Pass bankrotą tapatina su situacija, kai asmens ar įmonės įsipareigojimai kreditoriams pranoksta aktyvus Atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab, Virbickaitė Pasak R.

Tuo tarpu V. Charitanovas įsitikinęs, kad bankrotas — rinkos mechanizmo užtikrinimo pagrindas, stovintis vienoje cryptocurrency trading bot su konkurencijos ir nuosavybės į kapitalą įteisinimu.

Kiekvieno iš aukščiau pateiktų autorių bankroto apibrėžimai skiriasi, tačiau apibendrinus galima teigti, kad bankrotas - tai situacija, kai fizinis ar juridinis asmuo negali padengti savo skolų. Atsižvelgiant į bankroto pobūdį, G. Savickajaskiria tris įmonių bankrotų kategorijas : Nesėkmingi įmonių bankrotai; jiems priskiriamos tos įmonės, kurios bankrutuoja dėl nenumatytų aplinkybių pvz.

Šalies vyriausybė turi suteikti pagalbą šios grupės įmonėms, kad jos išeitų iš krizinės situacijos. Melagingi įmonių bankrotai; jiems priskiriamos tos įmonės, kurios sąmoningai stengiasi nuslėpti turimą turtą, kad išvengtų sumokėti skolas kreditoriams. Tokių įmonių bankrotai turėtų būti griežtai baudžiami. Neatsargių įmonių bankrotai; atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab įmonės bankrutuoja dėl rizikingų operacijų vykdymo ir neefektyvaus darbo, ekonominės situacijos pokyčio nepakankamo įvertinimo.

jcp akcijų pasirinkimo sandoriai evoliucijos opcionų prekyba

Šios grupės įmonėse prie bankroto artėjama pamažu, todėl labai svarbu atlikti savalaikę ir periodinę įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų rodiklių analizę. Kaip rodo atliktas tyrimas, viena iš įmonių žlugimo priežasčių ir yra ta, kad vadovai nenumato nesėkmių atsiradimo galimybės.

Maynardsprendimai yra racionalesni ir teisingesni tose įmonėse, kuriose egzistuoja krizių valdymo planai. Bivainiaus teigimu, dominuoja dvi krizės suvokimo koncepcijos: pirma — siekis išlikti, kai krizė suvokiama kaip grėsmė, kaip išlikimo problema, kaip žlugimo prielaida.

TECHNOLOGIJOS IR MENAS TECHNOLOGY AND ART

Toks neigiamas krizės akcentas formuoja atitinkamas priemones atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab ikikrizinę būklę; antra - siekis atsinaujinti, kai krizė suvokiama kaip būtinybė pertvarkyti įmonės strategiją, eliminuoti neracionalius fragmentus, pagrįsti tikslus ir jų įgyvendinimo veiksmus. Todėl priemonės pakeisti krizinę situaciją yra traktuojamos ne kaip kova su krize, o kaip teigiami įmonės strategijos pokyčiai. Tokį požiūrį į krizes, sukeliančias finansinių sunkumų, galima atskirti kaip turinčias teigiamas ir neigiamas pasekmes įmonei.

Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymas bankrotą apibrėžia kaip nemokios įmonės būseną, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Bankroto sąvokos esmę teisiniu aspektu padeda suprasti detalus įmonės nemokumo sąvokos pateikimas.

Aukščiau paminėtame Įmonių bankroto įstatyme įmonės nemokumo sąvoka apibrėžiama kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt. Įmonių bankroto įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas.

Juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose gali būti nustatyti bankroto proceso ypatumai. Lietuvai būdinga gana sparti bankroto teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų raida, atspindinti to laikotarpio verslo subjektų veiklos užbaigimo ir likvidavimo problemas 1 lentelė. Bankroto teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų raida m.

Priimtas pirmasis Įmonių bankroto įstatymas reglamentavo įmonės administratoriaus paskyrimą, taikos sutarties tarp kreditorių ir skolininko sudarymą, įmonės reorganizavimą ar sanavimą siekiant išvengti jos bankroto, taip pat bankrutavusių įmonių likvidavimą. Antrasis Įmonių bankroto įstatymas, kurio pagrindiniu leitmotyvu tapo socialinių problemų, kylančių iš įmonių atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab, sprendimas: bankroto inicijavimo, teisė ginant darbuotojų teises, buvo suteikta ne tik darbuotojams, bet ir valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; vyriausybė įsteigė Fondą bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, kylantiems iš darbo santykių, tenkinti.

Trečiuoju Įmonių bankroto įstatymu apribotas laikas, per kurį turi būti atliktos visos bankroto procedūros, supaprastinta turto pardavimo iš varžytinių tvarka, supaprastinta įmonių, neturinčių turto ar turinčių jo nepakankamai atsiskaityti su kreditoriais, likvidavimo procedūros. Naujai apibrėžus nemokumo sąvoką bankroto byla gali būti keliama, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

LR Vyriausybės m. Garantinis fondas yra pinigų fondas, kurio lėšos skiriamos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyto dydžio išmokoms bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams, nutraukusiems darbo santykius su šiomis įmonėmis, taip pat darbuotojams, kurie tęsia darbo santykius su bankrutuojančia įmone, kai įmonė jiems yra įsiskolinusi. Šių pataisų pagrindą sudaro pagreitinta bankroto procedūrų pradžia neliko 3 mėn.

electrum reddit dvejetainis variantas di metro tv

Tokiu būdu, Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnis pateikia nemokumo sąvokos išaiškinimą : įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų; įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus paslaugasnegrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų įsipareigojimų; įmonė laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių bei kitų privalomųjų įmokų; įmonė neturi turto ar atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

Atliktas tyrimas leidžia daryti prielaidą, kad daugelis vadovų, ypač statybų sektoriaus įmonių, nekreipia reikiamo dėmesio finansinei informacijai.

Ilgą laiką statybų sektoriaus įmonės savo veiklą vykdė dėka suformuotų skolintų lėšų, šis procesas ganėtinai ilgai vyko tiesiog iš inercijos. Todėl bankrotai dažniau vyksta tose įmonėse, kuriose nėra vidinės kontrolės sistemos arba yra labai silpna ir kuriose neatliekama finansinė analizė.

Įmonių vadovai turi nuolat stebėti kapitalo struktūrą - finansinį svertą, kurio reikiamas dydis garantuoja veiklos stabilumą. Antikrizinio valdymo problema lietuvių autorių J. MackevičiausA. Garškienės, K.

Garškaitės darbuosepirmiausia siejama su įmonių finansinės būklės įvertinimu, tiksliau su įmonių nemokumu. Todėl antikrizinio įmonės valdymo tikslas — laiku diagnozuoti įmonės bankroto grėsmę ir parengti bei realizuoti priemones, užtikrinančias įmonės išėjimą iš krizinės būklės, ir atkurti įmonės mokumą bei finansinį stabilumą. Įvairiose šalyse viso ūkio ir atskirų jo šakų konjunktūtos kitimo pobūdis yra skirtingas.

Statybos projektams įgyvendinti reikia daug laiko, todėl konjunktūriniai svyravimai šioje šakoje yra didesni ir stipriai jaučiami. Augantis BVP parodo šalies ekonomikos augimo ir stiprėjimo tendencijas bei perspektyvas.

  • Virtualių opcionų prekybos įrankis
  • TECHNOLOGIJOS IR MENAS TECHNOLOGY AND ART - PDF Free Download
  • Redakcijos kolegija - Vakarų Lietuvos verslo kolegija - unemployment
  • Prasidėjo darbas m.
  • Darius Andriukaitis el.
  • Akcijų pasirinkimo sandoriai apmokestinami

Analizuojant BVP kitimo tendencijos, galima aiškiai išskirti du paskutiniuosius ekonomikos vystimosi etapus, turėjusios tiesioginės įtakos statybų sektoriaus įmonių veiklai, t. Šiuo laikotarpiu kasmetinis BVP augimas vidutiniškai sudarė 4,24 mlrd.

opcionų prekybos istorijos reddit opcionų sisteminga prekyba

Antrasis ekonomikos plėtros etapas buvo — metais, kuomet šalies BVP padidėjo beveik 40 mlrd. Šiuo laikotarpiu vidutinis metinis BVP augimas sudarė 13,15 mlrd. Esminių bankrotų priežasčių statybų sektoriuje išskyrimas Statybų ekonomiką Europoje nagrinėjęs lietuvių autorius A. Juodis teigia, kad statybos įmonių plėtra yra ciklinio pobūdžio, įmonė gali žlugti tais atvejais, kai jos valdymo sistema nesugeba laiku ir adekvačiai reaguoti į išorinės aplinkos poveikį.

TARPTAUTINĖ PRAKTINIO ŠAUDYMO KONFEDERACIJA PISTOLETAI (REVOLVERIAI) TAISYKLĖS sausio leidimas

Bendrų ekonominių procesų ir statybos konjunktūros ciklų 10 Požiūris į infliaciją įvairiais laikotarpiais buvo nevienodas. Iki metų dominavo tezė, kad infliacija yra išimtinai destruktyvi jėga. Šią tezę paneigė Dž. Keinsas, kuris teigė, kad infliacija yra milžiniškas 11 Angelė Lileikienė, Rasa Kulyčienė pozityvus potencialas, nes, jai esant, nuvertėja pinigai ir kaupimas darosi betikslis, skatinamas vartojimas ir kartu ekonomikos augimas.

Infliacija gali būti viena iš statybų sektoriaus bankrotų priežasčių, kadangi infliacija nevienodai veikia įmonių pinigines atsiskaitomąsias operacijas. Tarkime, nuvertėjus šalies piniginiam vienetui, grynieji pinigai ir debitorinis įsiskolinimas netenka savo vertės ir įmonė praranda dalį apyvartinio kapitalo.

Infliacija iškraipo įmonių finansinės atskaitomybės rodiklių interpretavimą. Priešingas infliacijai reiškinys - defliacija pasireiškia ekonomikoje, kuri yra apimta krizės arba depresijos. Defliacija ne mažiau pavojingas reiškinys statybų sektoriui, kadangi statybų sektoriaus vykdomi projektai dažniausiai yra ilgalaikiai. Besivystanti Lietuvos ekonomika taip pat neišvengė infliacinių procesų, kainų kilimo bumas buvo pasiektas metais.

Spartus infliacijos augimas buvo fiksuotas metais, kuomet infliacija, lyginant su metais, padidėjo beveik 2 kartus. Pagrindinėmis infliacijos augimo priežastimis metais galima laikyti aktyviai vykdytą komercinių bankų ūkio subjektų ir privataus sektoriaus kreditavimo politiką, neigiamą atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab einamosios sąskaitos deficitą, šalies biudžeto nesubalansuotumą bei pernelyg spartų nekilnojamojo turto kainų augimą bei plėtrą.

Metai m. Infliacijos dinamika m.

Redakcijos kolegija - Vakarų Lietuvos verslo kolegija

Dažnai nedarbą didina vyriausybės bandymai kontroliuoti infliaciją monetarinės ir fiskalinės politikos priemonėmis, sukeliančiomis bendrosios paklausos mažėjimą. Tarp kitų nedarbo atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab svarbią vietą užima ekonomikos struktūros pokyčiai.

Besivystant techninei pažangai atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab kintant žmonių poreikiams, vienų ekonomikos šakų vaidmuo didėja, kitų — mažėja. Statybų sektorius yra pagrindinis darbdavys nacionalinėje ekonomikoje, jame dirba įvairių profesijų darbuotojai. Tai rodo gana didelį darbo intensyvumą ir mažą produktyvumą. Sukauptos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje metais Kaip rodo tyrimo rezultatai, statybų sektoriuje sukauptos tiesioginės užsienio investicijos kiekvienais metais didėjo.

Ypatingai ženklus tiesioginių užsienio investicijų augimas šiame sektoriuje buvo užfiksuotas — metais, kuomet augimo tempas siekė beveik proc. Tai rodytų, kad Lietuvos statybų sektoriaus įmonės bei pats statybų sektorius yra patraukli investicija ne tik Lietuvos įmonėms, tačiau jis pajėgus pritraukti ir užsienio investuotojų. Tačiau lyginant statybų sektoriaus sukauptų tiesioginių investicijų dalį visame šalies ūkyje, duomenys atskleidžia kitas tendencijas - statybų sektoriaus tiesioginių užsienio investicijų dalis tiesioginėse užsienio investicijose mažėja kiekvienais metais nuo metų.

Lyginant ir metų procentinę dalį didžiausią ir 12 Ekonomika, Statybos sektoriaus įmonių bankroto priežasčių analizė mln.

Galima daryti išvadą, kad užsienio investuotojams statybų sektorius Lietuvoje nuo metų praranda patrauklumą ir investicijos yra perskirstomos kitiems ūkio sektoriams.

Statybų sektoriaus, kaip vienos iš pramonės šakų, plėtra neįsivaizduojama be investicijų į ilgalaikį kapitalą bei kreditų apyvartinėms lėšoms. Kreditinių išteklių poreikį sukelia sukelia šio sektoriaus specifika. Tik esant išvystytam bankiniam sektoriui šalyje ir turint pigius kreditavimo išteklius tiek privačiam, tiek verslo finansavimui galima statybų sektoriaus plėtra. Privataus sektoriaus finansavimo poveikis čia pasireiškia būsto paskolomis, kurių palankios sąlygos skatina paklausą nekilnojamam turtui.

Lietuvoje prekybos opcionai indonezija komercinių bankų suteiktų paskolų dinamika — metais Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad nuo metų Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ženkliai padidino tiek ekonomikos sektorių, tiek namų ūkių finansavimą.

Dėl atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab priežasties komercinių bankų išduotų paskolų portfelis nuo metų kasmet vidutiniškai per metus didėjo 13,64 mlrd. Nuo metų pradėta išskirti būsto atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab dalis bendrame komercinių bankų išduotų paskolų portfelyje. Taigi metais komercinių bankų išduotos būsto paskolos sudarė beveik 16 proc.

11-oji Prof. Vlado Gronsko mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija

Tokia vykdoma komercinių bankų teikiamų paskolų politika m. Statybų sektoriuje susidarė klaidingos paklausos įvaizdis ir įmonės, užsiimančios būsto statybomis iš inercijos ir toliau tęsė statybas, nors m. Veikiant finansiniam svertui, finansinę riziką sukelia tai, kad skolintas kapitalas turi pirmumą prieš nuosavą kapitalą paskirstant bendrovių pinigines lėšas, nes, palūkanos mokamos atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab dividendų mokėjimą.

Jei statybos bendrovių vadovybės sprendimu kapitalo struktūroje yra didelė skolinto kapitalo dalis, akcininkai gali negauti dividendų. Tokia finansinė politika yra rizikinga ir tuo, kad palūkanų mokėjimas ir paskolos dalinis grąžinimas bus privalomas nežiūrint į tai, ar įmonė gavo pelną ar ne.

Kaip rodo atliktas tyrimas, statybos sektoriui suteiktų paskolų dalis nuo metų iki metų kasmet didėjo, tačiau nuo metų statyboms skiriama paskolų portfelio dalis pradėjo mažėti ir metais sudarė 4,10 proc.

Atitinkamai vertine išraiška statybų sektoriui suteiktos paskolos sudarė 2,46 mlrd. Augant palūkanų normai, investicijos ir kreditavimaso taip pat ir pelningumas mažėja. Pelningumas parodo statybos sektoriaus veiklos efektyvumą.

Taip pat perskaitykite