Prekybos strategijos per knygos disbalansą

Paklausos koncentracija, esant dideliam skaičiui tarp savęs konkuruojančių vaisių ir daržovių produkcijos gamintojų sukuria rinkos asimetriją.

prekybos strategijos per knygos disbalansą

Būdas sumažinti rinkos prekybos strategijos per knygos disbalansą disbalansą yra didinti gamintojų rinkos jėgą taikant horizontalią integraciją, leidžiančią gauti masto ekonomijos naudą. Būtent todėl Europos Komisija stengiasi skatinti vaisių ir daržovių gamintojus pardavinėti savo produkciją organizuotai.

Straipsnio tikslas — pagrįsti vaisių ir daržovių rinkos organizavimo gerinimo būdus prekybos globalizacijos sąlygomis.

prekybos strategijos per knygos disbalansą

Dėl tarptautinių mažmeninės prekybos tinklų vystymosi ir techninio progreso šviežių vaisių ir daržovių saugojimo ir transportavimo srityje, ši rinka prekybos globalizacijos sąlygomis tampa vis labiau asimetriška.

Rinkos struktūra įgauna vis daugiau oligopsoninės rinkos bruožų.

prekybos strategijos per knygos disbalansą

Vaisių ir daržovių pasiūlos koncentracija gali sustiprinti gamintojų pozicijas rinkoje, o tai galima pasiekti juos jungiant. Kooperacija sudaro sąlygas išvengti vidinės konkurencijos, gauti geriausias kainas, prisitaikyti prie nuolat kintančios paklausos, pasinaudoti gamintojų organizacijoms teikiama Europos Sąjungos parama.

Lietuvai vaisių ir daržovių rinkos reguliavimas yra aktualus siekiant palaikyti sektoriaus konkurencingumą bei nuosekliai vystant žemės ūkį.

prekybos strategijos per knygos disbalansą

ENThe concentration of demand for fruits and vegetables is constantly increasing as sales and processing enterprises request for the supply of big amounts of uniform quality fruits prekybos strategijos per knygos disbalansą vegetables. With a big number of rival manufacturers of fruit and vegetable production, the concentration of demand creates asymmetry in the market. The way to decrease the imbalance of market powers is to increase the market power of manufacturers while applying horizontal integration allowing benefit of economies of scale.

Komisijos komunikatą dėl patikslintos  m. Komisijos darbo programos COM— atsižvelgdamas į  m. Komisijos ataskaitą dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei COM— atsižvelgdamas į savo  m. Europos Vadovų Tarybos pirmininko išvadas po vaizdo konferencijos su Europos Vadovų Tarybos nariais, — atsižvelgdamas į savo  m. Komisijos komunikatą dėl Tvarios Europos investicijų plano COM— atsižvelgdamas į m.

That is why the European Commission is trying to encourage fruit and vegetable manufacturers to sell their production in an organised way.

The aim of the article is to base the ways of improvement of organisation of fruit and vegetable market under the conditions of trade globalisation. Due to the development of international retail trade net and technical progress in the area of fresh fruit and vegetable storage and conveyance, this market is becoming more asymmetric under the conditions of trade globalisation.

Make $2,160.18 USING QUORA For Free *NEW TRICK* MAKE MONEY ONLINE!

Market structure assumes more and more features of the oligopsonistic market. The concentration of fruit and vegetable supply can strengthen the positions of manufacturers in the market and this can be achieved by joining them together.

prekybos strategijos per knygos disbalansą

Cooperation allows avoidance of inner rivalry, obtaining the best prices, adapting to constantly changing demand and profit from the European Union support for manufacturer organisations. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai.

prekybos strategijos per knygos disbalansą

Taip pat perskaitykite