Viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą,

PVM įstatymo 34 — 40 straipsniuose yra nustatyti atvejai, kai importuojamos prekės yra neapmokestinamos importo PVM. Atvejai, kai prekių tiekimui ir paslaugų teikimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas taikomas: prekių tiekimui, kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos; prekių tiekimui, kai prekes išgabena keleiviai; laivų ir orlaivių tiekimui, nuomai, kt.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Registracija Lietuvoje įgyvendinama speciali schema mažoms įmonėms. Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir arba suteiktas paslaugas suma per metus paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45 eurų.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Tačiau pabrėžtina, jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 eurų arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti, tada apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju net ir tuo atveju, kai metinis atlygis 45 eurų nebuvo viršytas. Užsienio apmokestinamajam asmeniui vykdančiam ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje aukščiau aprašyta schema nėra taikoma.

Asociatyvi nuotr. Šis procesas nušvies scenarijus, kuriais ES reguliavimo tarnyba svarsto sustiprinti taršos apmokestinimo programą, kurioje įkainiai per pastaruosius trejus metus išaugo daugiau nei trigubai.

Užsienio apmokestinamasis asmuo privalo registruotis PVM mokėtoju nuo ekonominės veiklos pradžios Lietuvos Respublikoje. Užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis šalies teritorijoje vykdo tik šią veiklą: 1 tiekia prekes ir arba teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos PVM; 2 tiekia prekes ir arba teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas; 3 tiekia prekes ir arba teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, išskyrus PVM įstatymo 41, 49 straipsniuose, taip pat 53 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktuose ir 5, 6, 10 dalyse nurodytą veiklą; 4 tiekia prekes ir arba teikia paslaugas, už viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui pagal PVM įstatymo 95 str.

Europoje – signalai dėl didesnių taršos įkainių

Pabrėžtina, kad kai kuriais atvejais, kai užsienio apmokestinamajam asmeniui neatsiranda prievolė viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, pirkimo PVM gali būti grąžinamas tik per PVM atskaitą, t.

Pavyzdžiui, užsienio apmokestinamasis asmuo įsigijo prekių Lietuvos Respublikoje iš Lietuvos apmokestinamojo asmens ir pirkiniui buvo pritaikytas Lietuvos PVM tarifas.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Tada užsienio apmokestinamasis asmuo tiekia tas prekes kaip verslo lygio strategijos įvairinimas į tam tikrą laivą tokiam prekių tiekimui taikomas 0 proc. Pagal PVM įstatymo 71 str.

Deklaravimas ir sumokėjimas Mokesčio laikotarpio kalendorinio mėnesio, kalendorinio pusmečio, kalendorinio ketvirčio nuo m. Už šiuos mokestinius laikotarpius apskaičiuota PVM suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip iki 25 dienos po mokestinio laikotarpio pabaigos. Išregistruojamo iš PVM mokėtojo arba likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR forma pateikiama per 20 dienų po išregistravimo.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Tokioje PVM deklaracijoje apskaičiuota mokėtina PVM suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip tą pačią dieną, kada pateikiama tokia deklaracija, tačiau ne vėliau kaip iki nustatyto šios PVM deklaracijos pateikimo termino dienos. V  pateikiama ir joje apskaičiuota mokėtina PVM suma sumokama iki kitų metų spalio 1 dienos.

Kiti ypatumai Užsienio apmokestinamasis asmuo nustatyta tvarka turi teisę susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje.

Reformos argumentai 1.

Teisę susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM turi užsienio apmokestinamieji asmenys: · įsikūrę kurioje nors kitoje Europos Sąjungos toliau — ES valstybėje narėje, · įsikūrę ES nepriklausančiose valstybėse: 1 už ES teritorijos ribų, jeigu užsienio valstybė, kurioje įsikūręs užsienio apmokestinamasis asmuo, grąžina PVM ar jam tapatų mokestį Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims, t.

Sąrašas valstybių, nepriklausančių ES, kuriose įsikūrę apmokestinamieji asmenys gali prašyti susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, nėra baigtinis viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kitų šalių PVM grąžinimo Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims praktiką.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

PVM mokėtojais įsiregistravę telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikėjai gali prašyti grąžinti PVM, sumokėtą Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė, kurioje jie yra įsikūrę, grąžina PVM Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims; 3 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos toliau — EBPO valstybėje narėje, kurioje nėra PVM ar jam tapataus mokesčio.

Nuo m. PVM įstatyme išskiriami ypatingi atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas: 1 PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo; 2 PVM įstatymo 9 str.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Taip pat perskaitykite